foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо на
дитячий сайт КЗШ№37
Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Таїсії Буряченко, 17
тел.: (0564) 36-84-88
kzsh37@ukr.net
Дитяча
країна

П'ятниця, 07 Жовтень 2016 22:29

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

 

 

Положення

про міський етап Всеукраїнського конкурсу

«Шкільна бібліотека»

 

  1. 1.      Загальні положення

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» (далі - Конкурс) спрямований на формування в учнівської молоді інформаційної культури та культури читання, посилення ролі книги в безперервному освітньому процесі,  поліпшення роботи щодо виховання бережливого ставлення до книги.

 

2.Мета Конкурсу

Конкурс проводиться з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.

 

 

3. Завдання Конкурсу

Основними завданнями конкурсу є:

-                     оптимізація діяльності шкільних бібліотек щодо залучення дітей до читання, формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;

-                     виявлення інноваційного досвіду роботи шкільних бібліотекарів, творчо працюючих керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

-                     підвищення рівня професійної компетентності шкільних бібліотекарів та сприяння підняттю престижу цієї професії;

-                     поширення та впровадження кращого бібліотечного досвіду загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

 

4. Організатори Конкурсу

            Організаторами Конкурсу є управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, комунальний заклад «Інноваційно-методичний центр».

 

5. Учасники конкурсу

 Учасниками конкурсу можуть бути бібліотекарі, керівники і педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста.

 

6. Умови і терміни проведення

Конкурс проводиться один раз на три роки, починаючи з 2013/2014 навчального року. Міський етап Конкурсу проводиться з 03 жовтня  до 26 грудня 2016 року.

Конкурс проводиться за номінаціями:

-          шкільна бібліотека: інноваційні проекти;

-          шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу;

-          бібліотека – виховний простір навчального закладу;

-          читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей.

 

 

7. Вимоги та критерії оцінювання конкурсних матеріалів

Конкурсні матеріали повинні включати:

-            анкету учасника (додаток 4);

-            паспорт бібліотеки навчального закладу (додаток 5);

-            титульний аркуш, на якому зазначаються: найменування конкурсу, номінація, тема досвіду, прізвище, ім'я та по батькові учасника (учасників), посада (посади), найменування навчального закладу, місто, область;

-            зміст роботи із вказівкою сторінок;

-            опис досвіду роботи в межах визначеної номінації (вступ, основна частина, висновки);

-            список використаних джерел;

-            додатки (за наявності) з обов’язковим посиланням на них в описі досвіду роботи. Кожен додаток починається з нового аркуша із вказівкою в правому верхньому куті слова «Додаток» із заголовком. Нумерація додатків обов’язкова.

Опис досвіду роботи надається українською мовою, додатки - мовою, якою ведеться викладання в навчальному закладі. Матеріали подаються в друкованому та електронному  вигляді.

Обсяг матеріалів із додатками не повинен перевищувати 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5). Презентації подаються тільки в електронному вигляді оптимального обсягу з зазначенням назви конкурсу, номінації, теми, прізвища, ім’я, по батькові учасника, посади, повної назви навчального закладу, міста, області.

Конкурсні матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

 

Номінація «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти»

(для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На конкурс подаються діючі проекти з модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр навчального закладу.

Форма – проект.

Включає: актуальну мету, завдання, етапи та шляхи реалізації, стратегічні документи (концепцію/програму), опис теоретичного і практичного значення з вихідними, проміжними та кінцевими результатами втілення задуму, моделювання та планування діяльності з розвитку бібліотеки та створення її позитивного іміджу.

Оцінюється:

-          сучасність та значущість проекту;

-          раціональність та продуктивність реалізації проекту;

-         системність та чіткість визначення цілей і завдань, які взаємопов’язані між собою і взаємоузгоджені із наявним обсягом ресурсного потенціалу;

-         накопичення в документації ідей та пропозицій, що сукупно сприяють запровадженню системної реалізації проекту;

-          проведення аналізу реального стану та формування візії бібліотеки;

-         наявність процесу моніторингу (спостереження за станом і змінами зовнішнього середовища);

-          врахування думки педагогічного колективу, батьків, учнів;

-         залучення педагогічного колективу, батьків учнів, громадськості до спільної діяльності в розвитку бібліотеки та створенні її позитивного іміджу, наявність практичних результатів;

-         створення умов для організації діяльності сучасного бібліотечно-інформаційного центру;

-          забезпечення заходів щодо поповнення фондів бібліотеки.

 

 

Номінація «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»

(для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На конкурс подаються матеріали, що представляють бібліотеку як осередок медіаосвіти, висвітлюють її роль у реалізації освітніх стандартів нового покоління.

Форма – портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: авторські доробки із створення високоякісного і високотехнологічного інформаційно-освітнього простору: програми, методики, методичні матеріали, опис-анотацію (презентацію) веб-ресурсу (назва, електронна адреса, його особливість, значення для різної категорії користувачів) тощо.

Оцінюється:

- забезпечення доступу до інформації учасникам освітнього процесу через використання бібліотечно-інформаційних ресурсів на різних носіях;

- сприяння успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей учнів із використанням бібліотечного ресурсу;

- забезпечення освітнього процесу і самоосвіти шляхом бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування учнів, педагогічних працівників;

- надання інформаційної підтримки педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури і педагогічної майстерності;

- виховання медійної та інформаційної культури учнів, просування знань і вмінь з інформаційного самозабезпечення навчальної та творчої діяльності;

- удосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій;

- презентація діючих сайтів (сторінок) бібліотек навчальних закладів, блогів бібліотекарів, які сприяють оптимізації діяльності бібліотек, створенню бібліотечно-інформаційного середовища навчального закладу, формуванню інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури педагогів і учнів тощо.

 

Номінація «Бібліотека – виховний простір навчального закладу»

(для бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)

На конкурс представляється узагальнений опис досвіду з популяризації кращих здобутків національної культурної та духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу.

Форма – портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення і обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам’ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).

Оцінюється:

-          застосування загальнопедагогічних принципів і підходів до виховання

зростаючої особистості;

-         застосування сучасних форм, методів і засобів бібліотечної роботи, спрямованих на виховання зростаючої особистості;

-         взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу, публічними бібліотеками і бібліотеками навчальних закладів, громадськістю;

-         створення інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

-         організація, проведення заходів з відродження культурних і культурно-історичних традицій (відродження народних звичаїв, обрядів нашого народу та ознайомлення з святами інших країн); виховання любові до рідного краю, своєї Батьківщини;

-         організація та ведення постійно діючих рубрик, що популяризують літературу про українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову і культуру;

-         організація роботи бібліотеки як осередку становлення громадянина-патріота України, використання творчого підходу;

-         досвід роботи з національно-патріотичного виховання, поширення власного досвіду роботи, практична значущість авторських матеріалів для навчально-виховного процесу;

-          впровадження кращого досвіду роботи діяльності бібліотек, бібліотекарів.

 

Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»

(для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних

навчальних закладів)

На конкурс представляється узагальнений опис досвіду з розвитку духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери на основі культури читання.

Форма – портфоліо.

Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки і матеріали, що розкривають тему (авторські доробки: програми, методики, методичні матеріали тощо).

Оцінюється:

-         використання традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із залучення дітей до читання та користування бібліотекою;

-          вивчення читацьких інтересів та формування читацької культури школярів;

-         спільна робота бібліотекаря і вчителя із залучення дітей до систематичного читання кращих зразків української, світової літератури;

-         організація системи роботи бібліотеки з формування читацьких інтересів школярів;

-         сприяння вирішенню проблем сучасних дітей і підлітків з врахуванням вікової психології та психології читання;

-         бібліотечна підтримка впровадження сучасних педагогічних напрямів, нових технологій у школі, організації наукової діяльності школярів.

 

8. Визначення переможців

Визначення переможців у кожній із заявлених номінацій Конкурсу здійснюється за Критеріями оцінювання  і затверджуються відповідним наказом.

У кожній із заявлених номінацій Конкурсу визначається один переможець.

 

9. Відзначення переможців

Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.

            До відзначення переможців можуть залучатися кошти меценатів, спонсорів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу управління освіти і науки

виконкому Криворізької міськради

від  15.09.2016 № 286

 

 

 

Склад журі міського туру

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

 

 

Голова журі:

Павленко Марина Сергіївна                                  – методист комунального закладу «Інноваційно-методичний центр»;

 

 

Члени журі:            

Саєнко Людмила Борисівна                       – бібліотекар Криворізької науково-технічного металургійного ліцею №81;

Литвинова ОльгаМиколаївна                    – бібліотекар Криворізької загальноосвітньої школи № 110;

Делі Олена Олександрівна                         – бібліотекар Криворізької загальноосвітньої школи №103;

Роганова Ірина Іванівна                             – бібліотекар Криворізької гімназії  №91;

Маліца Олена Андріївна                             – бібліотекар Криворізької гімназії №49;

Гаркуша Віта Вікторівна                            – бібліотекар Криворізької загальноосвітньої школи № 99;

Отвіновська Зоя Євгенівна                        – бібліотекар Криворізької Центрально-Міської гімназії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу управління освіти і науки

виконкому Криворізької міськради

від  15.09.2016 № 286

 

 

 

Звіт

про підсумки проведення Конкурсу

  1.  

Кількість навчальних закладів, що брали участь у Конкурсі

Кількість учасників за категоріями:

загальна кількість робіт, що надійшла на Конкурс:

бібліотекарі

педагогічні працівники

керівники навчальних закладів

Шкільна бібліотека: інноваційні проекти

Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу

Бібліотека – виховний простір навчального закладу

Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Стислий аналіз матеріалів поданих на кожну з номінацій, виділяючи в них:

-           позитивне,

-           інноваційне,

-          методичне доцільне,

-          недоліки.

 

 

 

 

Керівник РМО шкільних бібліотекарів ________________ району

 

 

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

виконкому Криворізької міськради

від  15.09.2016 № 286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до наказу управління освіти і науки

виконкому Криворізької міськради

від  15.09.2016 № 286

 

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА
_______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

І. Загальні відомості про учасника
1.1. Посада _________________________________________________________________
1.2. Місце роботи (повне найменування навчального закладу/установи)
1.3. Освіта _________________________________________________________________
1.4. Спеціальність за освітою ________________________________________________
1.5. Контактний телефон _____________________________________________________
1.6. Електронна пошта _______________________________________________________
1.7. Web-сторінка школи/бібліотеки: ___________________________________________

ІІ. Відомості про трудову діяльність:
2.1. Стаж роботи на займаній посаді ___________________________________________
2.2. Бібліотечний стаж _______________________________________________________
2.3. Кваліфікаційна категорія _________________________________________________
2.4. Нагороди, відзнаки (за наявності) __________________________________________

ІІІ. Методичні розробки (за наявності) _________________________________________

ІV. Проблема, над якою працює учасник (за наявності) ___________________________

V. Перелік публікацій (за наявності) ___________________________________________

VІ. Участь у семінарах, конференціях тощо _____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до наказу управління освіти і науки

виконкому Криворізької міськради

від  15.09.2016 № 286

 

 

 

ПАСПОРТ
бібліотеки __________________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)

І. Загальні відомості
1.1. Завідувач бібліотеки _____________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
1.2. Місце знаходження бібліотеки _____________________________________________
1.3. Контактний телефон _____________________________________________________
1.4. Електронна пошта бібліотеки ______________________________________________
1.5. Web-сторінка бібліотеки: _________________________________________________

ІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:
2.1. Загальна площа бібліотеки ________________________________________________
2.2. Абонемент _____________________________________________________________
2.3. Читальний зал __________________________________________________________
2.4. Наявність книгосховища для навчального фонду _____________________________
2.5. Оргтехніка _____________________________________________________________
2.6. Вихід в Інтернет ________________________________________________________

ІII. Основні показники діяльності бібліотеки:
3.1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) ____________________
3.1.1. Книги та брошури _____________________________________________________
3.1.2. Періодичні видання (всього) _____________________________________________
3.1.3. Для учнів _____________________________________________________________
3.1.4. Для вчителів __________________________________________________________
3.1.5. Для бібліотечних працівників ____________________________________________
3.2. Фонд підручників _______________________________________________________
3.2.1. Для учнів 1-4-х класів __________________________________________________
3.2.2. Для учнів 5-9-х класів __________________________________________________
3.2.3. Для учнів 10-11-х класів ________________________________________________

IV. Робота з користувачами:
4.1 Загальна кількість користувачів (станом на) _________________________________
4.1.1. Учні _________________________________________________________________
4.1.2. Вчителі ______________________________________________________________
4.1.3. Батьки _______________________________________________________________
4.1.4. Представники місцевих громад, інші _____________________________________
4.2. Загальна кількість відвідувань ____________________________________________
4.3. Кількість книговидач ____________________________________________________

V. Інформаційна робота:
5.1. Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької
культури учнів ____________________________________________________________
5.2. Інші заходи ___________________________________________________________
5.3. Виставкова діяльність __________________________________________________

    Керівник навчального закладу

_______________________________________________
(підпис)

 

1593 коментарі

На початокНазад12345678910ВпередУ кінець

Залишити коментар

Упевніться, що ви вводите (*) необхідну інформацію, там де потрібно
HTML-коди заборонено


© Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37
2011-2016